Podmínky

Podmínky zapůjčení

Všeobecné podmínky

 1. K rezervaci karavanu je nutné složit rezervační poplatek ve výši 50% do 5-ti dnů od zaslání rezervace (rezervační poplatek je vrácen v plné výši při písemném zrušení rezervace do 30-ti dnů před termínem výpůjčky)
 2. K zapůjčení karavanu je nutné uzavření Smlouvy o pronájmu (její znění je ke stažení zde)
 3. K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
 4. K zapůjčení karavanu je nutné doložit řádné řidičské oprávnění (skupiny B, B96, B+E) a doklady k odpovídajícímu závěsnému zařízení k danému karavanu. K tažení karavanu musí být použito odpovídající vozidlo (vždy těžší než max. celková povolená hmotnost karavanu) a toto vozidlo smí řídit pouze osoba s odpovídajícím řidičským oprávněním
 5. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud karavan nebyl předchozím nájemcem včas vrácen v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, apod. V tomto případě vrátí neprodleně uhrazenou zálohu v plné výši nájemci
 6. Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min.10.000 Kč)
 7. Odcizené nebo poškozené vybavení, včetně příslušenství jde plně k výši nájemce (pokud nejde dané poškození opravit, je hodnota účtována ve výši kupní ceny)
 8. Minimální doba pronájmu je 7 dnů v období červenec-srpen
 9. Vratná kauce v hotovosti je 10.000 Kč skládaná v den převzetí karavanu
 10. Nájemné v plné výši je hrazeno nejpozději v den převzetí karavanu
 11. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací

V karavanu je zakázáno

 1. Kouření, používání otevřeného ohně (mimo plynový sporák)
 2. Je zakázáno uvnitř karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 3. Provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, úpravy nábytku, elektrických rozvodů, apod..)
 4. Používat běžný toaletní papír, případě jiný, než určený do chemických WC
 5. Používat WC bez chemie
 6. Není možné mít v karavanu zvíře
 7. Provádět jakékoliv opravy bez souhlasu pronajimatele (po souhlasu je nutné přeložení účtenky k proplacení). V případě menších/běžných poruch jako je např. porucha lednice, bojleru, čerpadla, osvětlení apod., není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit
 8. V případě škody (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu - viz pojistné podmínky, pořídit fotodokumentaci a neprodleně informovat pronajímatele
 9. V případě, že je karavan vybaven stabilizátorem (Chateau) je nutné používat pouze odmaštěné čisté tažné zařízení (stabilizátor by se neopravitelně poškodil)
 10. Zapnutí elektrického ohřívače vody (Chateau) bez naplnění systému vodou

Vyzvednutí/Vrácení karavanu 

 1. Vyzvednutí a vrácení probíhá na adrese pronajímatele K Lesíku 445, Lety (pokud nebude domluveno jinak), kdy je nutno počítat 30-60 minut na seznámení s obsluhou a kontrolou karavanu
 2. Vyzvednutí karavanu probíhá od 14:00 – 16:00 (pokud nebude domluveno jinak)
 3. Vrácení karavanu musí proběhnout nejpozději do 12:00 hodin poslední den zápůjčky (po 12:00 je účtována smluvní pokuta ve výši 2000 Kč, za každých následných započatých 24 hodin je účtována smluvní pokuta 3000 Kč)
 4. Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu, tj. interiér čistý, WC a odpadová nádrž vyčištěné (v případě vrácení znečištěného karavanu je účtován poplatek 1000 Kč, v případě silného znečištění (olej, barva, apod.) je účtován poplatek 5000 Kč
 5. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů atp.) bude nájemci účtována pokuta 3.000,-Kč za každou ztracenou položku

V případě, že Vám jakákoliv podmínka není zcela jasná, obraťte se prosím na nás, rádi Vám ji vysvětlíme. Kontakt: 724 812 679